user_mobilelogo

Hieronder vind je in blogvorm artikelen ivm GDPR/AVG
(De Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming)

AVG Algemene verordening gegevensbescherming


Een infografiek van de Europese privacyverordeningOverzicht algemene verordening gegevensbescherming.
De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'.

In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken.
De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie geldt aparte privacywetgeving.

Het EU voorstel is om de AVG op 25 mei 2018 te laten vergezellen door de e-privacyverordening. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt.

Privacy Badger


Wat is Privacy Badger?

Privacy Badger is een invoegtoepassing voor de browser die adverteerders en andere trackers van derden weerhoudt van het in het geheim bijhouden waar u heen gaat en naar welke pagina's u op internet kijkt.

Als een adverteerder u zonder uw toestemming op meerdere websites lijkt te volgen, blokkeert Privacy Badger automatisch dat die adverteerder meer inhoud in uw browser laadt. Voor de adverteerder is het alsof je plotseling bent verdwenen.

pijl ga naar de website
Mijn Online IDentiteit

In de categorie ‘Online identiteit’ vind je informatie over het onderwerp online identiteit.

Praktische tips om jouw online identiteit te managen vind je in de categorieën privacy instellingen, social media management, personal branding, reputatiemanagement, informatie van het internet verwijderen of veilig internetten.
pijl ga naar de website

%MCEPASTEBIN%


Zo geeft de helft van de jongeren vlotjes hun e-mailadres prijs, een kwart deelt zijn of haar mobiel telefoonnummer en een zesde hun thuisadres. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het kader van een commerciële wedstrijd, maar ook in andere contexten geven jongeren al te gemakkelijk persoonlijke gegevens prijs.


Zelf Master F.I.N.D spelen?

Master F.I.N.D. is gratis beschikbaar via de preventiesite www.clicksafe.be van Child Focus, op Google Play, in de app store van iTunes en op Facebook.

pijl ga naar de website

%MCEPASTEBIN%
Is jouw wachtwoord veilig?

Een goed wachtwoord is belangrijk.
Met een veilig wachtwoord kan je jou persoonlijke gegevens beschermen en zorg je ervoor dat onbekenden niet kunnen rondneuzen.

pijl ga naar de website

Signal is een smartphone app waarmee je versleuteld chat en belt. Signal is een gratis app waarmee je kunt appen en bellen. Signal biedt versleuteling van je berichtjes en is goed voor je privacy.

Het signaal is voor u gemaakt. Als een Open Source-project dat wordt ondersteund door subsidies en donaties, kan Signal gebruikers op de eerste plaats stellen.

Er zijn geen advertenties, geen affiliate marketeers, geen enge tracking. Open gewoon de technologie voor een snelle, eenvoudige en veilige berichtenuitwisseling. Zoals het zou moeten zijn.

signal
pijl ga naar de website


Scwitchpijl ga naar de website

Bestel de posters en brochures van Mediawijs en MediaNest via dit formulier.

We hebben niet van al ons materiaal een geprinte versie. Maar wist je dat je al het materiaal van Mediawijs en MediaNest ook in hoge resolutie kan downloaden? Klik op de illustraties en ontdek de downloadbare versie. 

Mediawijs

pijl ga naar de website

Heb je een vraag over privacy? Zit je in de problemen? Of wil je jouw privacy beter beschermen?
Ontdek hier alle tips & tricks.
ik beslispijl ga naar de website

Competentiemodel mediawijsheid

competentiemodel breed 1

In de buitenste cirkel van het model bevinden zich de mediawijsheidsdoelstellingen, wat je met media kan doen.
Wat je hiervoor moet kunnen of de mediawijsheidscompetenties bevinden zich in de tweede cirkel.
Een mediawijsheidscompetentie bestaat uit kennis (wat je kent), vaardigheden (wat je doet) en attitudes (wat je wil) met betrekking tot mediawijsheid (de binnenste cirkel)

De mediawijsheidscompetenties bestaan uit twee grote competentieclusters:
(1) media 'gebruiken'
(2) media 'begrijpen'
 
‘Media gebruiken’ is het technisch omgaan met media.  Dat gaat van heel eenvoudige vaardigheden zoals een muis kunnen besturen of een document opslaan, tot heel complexe vaardigheden zoals een video kunnen bewerken of een website kunnen bouwen.
We delen dit op in nog eens 4 deelcompetenties:
(1) Bedienen - de knoppen gebruiken: je kunt de fysieke handeling(en) verrichten die nodig zijn om een actie uit te voeren via media.  Dit is zogenaamde ‘knoppenkennis’: weten op welke knop je moet drukken.
(2) Navigeren - de weg vinden: je kunt je oriënteren tussen en binnen media, je kunt ertussen kiezen, en je weg terugvinden.
(3) Organiseren - een structuur aanbrengen: je kunt de media die je vindt en gebruikte ordenen zodat ze voor jou makkelijker hanteerbaar zijn.
(4) Produceren - zelf media maken: je maakt zelf media op een zo aantrekkelijk mogelijke manier.

 
‘Media begrijpen’ is het bewust en kritisch omgaan met media.  Dat gaat van inzien wat de (on)mogelijkheden van media zijn en voor welke doelen ze bedoeld of geschikt zijn, tot het complexe bewustzijn over je eigen mediavaardigheden en die van anderen.
We delen dit op in nog eens 4 deelcompetenties:
(1) Observeren - de kansen zien: je bent je bewust van hoe media in elkaar zitten, hoe ze werken en wat hun effecten, (on)mogelijkheden, bereik en doelen zijn. 
(2) Analyseren - het achterliggende onderzoeken: je kunt de inhoud van media onderzoeken en er kritisch en creatief over nadenken.
(3) Evalueren - de waarde beoordelen: op basis je analyse de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van een media(inhoud) beoordelen.
(4) Reflecteren - toepassen op je gedrag: je eigen of iemand anders gedrag bekijken en beoordelen om het bij te sturen.
%MCEPASTEBIN%